wyspiański stanław co to znaczy

Co znaczy Stanisław Wyspiański słownik. Co to jest dramatopisarz, pisarz, malarz, uczeń i

Co znaczy Wyspiański stanisław

Definicja WYSPIAŃSKI STANISŁAW: dramatopisarz, pisarz, malarz, uczeń i współpracownik J. Matejki, który powierzył mu współwykonanie polichromii odnawianego kościoła Mariackiego. Reformator teatru propagujący swą ideę "teatru-świątyni", współpracownik krakowskiego pisma "Życie". W słynnym krakowskim gimnazjum Św. Anny zaprzyjaźnił się między innymi z J. Mehofferem, L. Rydlem, S. Estreicherem, J. Żuławskim, a sporo lat potem w okresie pobytu w Paryżu poznał W. Ślewińskiego i P. Gauguina. Wtedy także powstały wstępne redakcje Legendy i Warszawianki. Po powrocie do Krakowa (1894) dla Teatru Miejskiego w Krakowie opracował tak zwany Apoteozę na uroczyste odsłonięcie pomnika A. Mickiewicza. W twórczości plastycznej W. dominują ujęcia dekoracyjno-linearne, co widać w projektach witraży wawelskich i zrealizowanych zamysłach w kościele Franciszkanów w Krakowie (Żywioły, Święta Salomea, Święty Franciszek, Bóg Tata) i w motywach kwiatowych stosowanych w grafice książkowej. Ulubioną techniką malarską W. był pastel, stosował paletę barw miękkich, stonowanych, chętnie malował portrety, regularnie najbliższych - w tym dzieci (na przykład Macierzyństwo, Staś, Dziewczynka z fiołkami), widoki Krakowa (((na przykład Wawel, Planty, Kopiec Kościuszki) i podkrakowskiej wsi. Spore zasługi położył W. dla sztuki użytkowej: projektował wnętrza, detale, meble, towary z metalu i polichromowane. Opracował projekt (razem z W. Ekielskim) przebudowy wzgórza wawelskiego na kształt Akropolis - pomnika dziejów i potęgi Polski. Był autorem scenografii i kostiumów do inscenizacji własnych dramatów i pierwszej inscenizacji Dziadów Mickiewiczowskich (1901). Teatr w rozumieniu W. był spójną stylistycznie całością przedstawianą w spektaklu, na który w równej mierze składały się różne tworzywa: gra aktorska, ruch, wyraz, muzyka, malarstwo i architektura. Taka koncepcja była ważnym elementem Wielkiej Reformy Teatru z przełomu XIX i XX w. Atmosfera artyst. Krakowa i pojmowanie sceny jako forum, na którym przedstawiano poglądy albo zabiegano o wpływy ideowe, ukształtowały twórczość dram. W.Pierwsze utwory pozostające pod wpływem M. Maeterlincka eksponują nastrój, użytek, fatalizm ludzkich losów, co widoczne jest w Protesilasie i Laodamii i Warszawiance (1899), ta druga zaczyna cykl poświęcony stworzeniu listopadowemu, na który składają się jeszcze Lelewel (1899) i Noc listopadowa (1904). Wśród najwcześniejszych utworów jest próba pol. dramatu muzycznego Legenda (1898), z kolei odnowieniem tradycji romantycznej w kompozycji utworu jest Legion (1900), podejmujący problematykę rozrachunkową. Kwestie narod. bytu, konfrontacja złudzeń i rzeczywistości znalazły słowo w Weselu (1901) i Wyzwoleniu (1903); refleksje nad początkami, niemal legendarnymi dziejami narodu stanowią treść Bolesława Śmiałego (1903), potem Skałki (1907). Przywołanie mitów gr. w dramatach Protesilas i Laodamia, Meleager, Achilles (1903), Akropolis (1904), Powrót Odysa (1907) jest sposobnością do podjęcia rozważań o ludzkich losach, przeznaczeniu i bohaterskiej z nim walce. Rzeczywistość, potoczne kwestie, realia codzienności zainspirowały W. do napisania tragedii współcz., aczkolwiek w formie swej nawiązujących do antycznych wzorców: Klątwa (1899) i Sędziowie (1907). W dorobku lit. wielkiego twórcy są także poematy lir.-epickie ukazujące bohaterskie postacie z legend i dziejów: Kazimierz Ogromny (1900), Bolesław Śmiały (1900), Wernyhora (1900), Święty Stanisław (1900-02), Henryk Pobożny pod Legnicą (1903) i Piast (1903). Ostatnie utwory zamykające twórczość dram. to parafraza Cyda P. Corneille'a i nieukończony Zygmunt August (1907). Charakter bardzo osobistych zwierzeń mają utwory lir. W. nie przeznaczone do druku. Po śmierci pochowany w grobach zasłużonych na Skałce w Krakowie.

Słownik Wincenty Zw. Kadłubkiem:
Co znaczy pol. Studiował najprawdopodobniej na uniw. w Paryżu i Bolonii. Od 1209 r. biskup krakowski, w 1215 brał udział w IV soborze laterańskim, w 1218 wstąpił do klasztoru cystersów. Jego dzieło - Chronica wyspiański stanisław.
Słownik Wesele:
Co znaczy Wyspiańskiego wyst. 16 III 1901, wyd. w Krakowie t.r. Inspiracją dla autora było wesele poety L. Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną - chłopką z krakowskich Bronowic. Uroczystość odbyła się w domu W wyspiański stanisław.
Słownik Wciąż O Ikarach Głoszą...:
Co znaczy gdzie nawiązania do antycznego mitu o Dedalu i Ikarze i do obrazu P. Breughla Upadek Ikara są prezentacją dwóch postaw wobec świata. Podmiot lir. jest człowiekiem współcz. polemizującym z wyspiański stanisław.
Słownik Wokulski Stanisław:
Co znaczy B. Prusa Lalka, potomek zubożałej szlachty, bogaty kupiec, właściciel dużego sklepu warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu. Oddany poprzez ojca do pomocy Hopferowi w prowadzeniu winiarni wyspiański stanisław.
Słownik "Wiadomości Literackie":
Co znaczy tygodnik kult.-lit. w 20-leciu międzywojennym. Założyciel i red. M. Grydzewski stworzył nowoczesny magazyn lit. na wzór pism franc., dbając o jego poziom, lecz i o zdobycie szerokiego kręgu odbiorców wyspiański stanisław.

Co to jest Stanisław Wyspiański w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: