wiek co to znaczy

Co oznacza Wiek Xx? Co to jest: wiersz S. Młodożeńca z t. Kreski i futureski (1921), futurystyczna

Co znaczy Xx wiek

Definicja XX WIEK: wiersz S. Młodożeńca z t. Kreski i futureski (1921), futurystyczna próba zapisania głownych cech współczesności: symultaniczności zjawisk, dynamizmu, gwałtownego rozwoju techniki. W następnych 2-3-wersowych strofach I wers złożona jest z neologizmów kumulujących znaczenia kilku wyrazów (na przykład "latopędzi") albo naśladujących tekst depeszy (elipsy) czy chaos rozbrzmiewających jednocześnie języków. Wers II (III) jest kilkakrotnym powtórzeniem nazwy wynalazku technicznego (kinematograf, radiotelegram, aeroplan) albo nowego metody komunikowania się ("esperantiso", stenografia). Utwór sprawia wrażenie zabawy słownej, lecz poważny jej cel: poszukiwanie języka literaturze nadążającego za tempem rozwoju cywilizacji, ustala pisarz w zakończeniu ("zjednoliterzam paplomanię")

Co to jest Wiek Xx w Słownik definicji X .