co to znaczy

Co oznacza Żal? Co to jest: wiersz J. Czechowicza z tomu nuta człowiecza (1939), gdzie poczucie

Co znaczy Żal

Definicja ŻAL: wiersz J. Czechowicza z tomu nuta człowiecza (1939), gdzie poczucie tragizmu historii i narastającej grozy dziejowej tworzą atmosferę niepokoju. M. Sprusiński w tomie Liryka polska pisze, iż to jest głos poety "zwracającego się do słuchaczy, a równocześnie włączającego się pośród uczestników nadchodzącego dramatu". W okolicy jasnej dla wszystkich grozy wojny pojawia się w wierszu klimat niepokoju moralnego o przyszłość powojennego świata, sposobność zahamowania instynktów i namiętności rozpętanych poprzez faszystowską propagandę. Wiersz oparty jest na paralelizmach, "głowa, która siwieje" i "wieczór świata tego" są zjawiskami równoległymi w okresie, biologiczny zmierzch życia łączy się ze zmierzchem kultury, sielski pejzaż skontrastowany został z pejzażem społ.: "potrzaskane szyby synagog". Wszyscy są ofiarami "żniw huku i blasków" i pozostaje niepewność, w jakim czasie i czy w ogóle "zdąży kręta rzeka z braterskiej krwi odrdzawieć", pesymistyczny ton kończy wiersz lokując go w nurcie literaturze katastroficznej

Co to jest Żal w Słownik definicji Z .