zgoda co to znaczy

Co znaczy Zgoda słownik. Co to jest alegor.-satyr. poemat, słowo irenistycznej postawy J

Co znaczy Zgoda

Definicja ZGODA: krótki alegor.-satyr. poemat, słowo irenistycznej postawy J. Kochanowskiego. Narratorka-bohaterka: mitologiczna Zgoda przybywa (aczkolwiek nieproszona) do Polski. Obserwacja egoistycznego społeczeństwa, niedbającego o dobro i bezpieczeństwo państwie, skłóconego na tle religijnym skłania ją do wypowiedzenia przestrogi. Gani obie strony sporu (duchowieństwo katol. i innowiercze), wzywa do naprawy obyczajów, zadbanie o dobro publiczne i do jedności i miłości. W zaniku cnót obywatelskich widzi zapowiedź klęski Rzeczypospolitej.

Słownik Zwierzoczłekoupiór:
Co znaczy Konwickiego rzekomo adresowana do dzieci. Bohater, Piotruś, mieszkający w Warszawie (zabawny obraz współcz. rodziny), przenosi się w wyobraźni (poetyka snu) w świat dzieciństwa autora. Obdarzony zgoda.
Słownik Życie Literackie:
Co znaczy społ.-kult., wychodził w Krakowie, w 1951-52 - dwutygodnik. Red. naczelni: H. Markiewicz, W. Machejek (od 1952). Do 1957 r. organ krakowskiego i katowickiego oddziału ZLP. Tematycznie najsilniej zgoda.
Słownik Zakład Narodowy Im. Ossolińskich, Ossolineum:
Co znaczy fundacyjna prowadząca działalność nauk. i wydawniczą, założona poprzez J. M. Ossolińskiego (Wiedeń 1817, Lwów 1827), po II wojnie światowej przeniesiona do Wrocławia. W tworzonych zbiorach znalazły zgoda.
Słownik Zaczarowana Dorożka:
Co znaczy poematów K. I. Gałczyńskiego utrzymanych w poetyce groteskowo-satyrycznej, pełnych odniesień do autentycznych osób i zdarzeń, w tym osobistych autora. Zamieszczone zostały wiersze o różnej tonacji zgoda.
Słownik Żywe Kamienie:
Co znaczy apoteoza sztuki i artysty. Do średniow. (XIV w.) miasta, pogrążonego w marazmie, żyjącego w poczuciu ładu opartego na hierarchii społ. i spokoju płynącego z materialnego dostatku, wkracza barwna zgoda.

Co to jest Zgoda w Słownik definicji Z .

  • Dodano:
  • Autor: