Barnaba co znaczy

Konto męskie dla Barnaba. Informacje Barnaba dane i adres - krewni i rodzina krzyżówka

Pan Barnaba

Przed zebraniem informacji z Internetu o Barnaba, to najpierw przeczytaj znaczenie imienia Barnaba: Pochodzenia hebrajskiego, od Bar Nebuah (syn proroctwa). W Polsce stosowane od XI wieku w formach Barnaba, Barnabasz, Bernaba, Bernabasz. ZDROBNIENIA: Barnabuś, Nabuś. OBCE FORMY: Barnaby, Barnabas (z angielskiego:); Barnabe (fr.); Barnabas, Barnes (niem.); Varnava (ros., połud.-słow.).NAZWISKA:Barnaba, Barnabasz, Barnabiuk, Barnat, Barnas, Barnes, Bernaba, Bernabasz.PATRON:Św. Barnaba, przydomek Józefa, lewity z Cypru. Apostoł, jeden z najbliższych współpracowników św. Pawła. Działał w Antiochii i na Cyprze. Wymieniony jako autor Listu Barnaby, utworu chrześcijańskiego powstałego około 125 roku w Aleksandrii, odznaczającego się polemicznym nastawieniem do judaizmu, stosowaniem egzegezy alegor., zawierającego wykład zasad moralnych zilustrowanych obrazem 2 dróg i listę cnót i wad. (Wspomnienie 11 czerwca).Św. Barnaba (XXI w.), męczennik pochodzenia włoskiego. Jeden z założycieli eremu benedyktyńskiego pod Międzyrzeczem. (Wspomnienie 13 listopada).ZNANE POSTACIE:Barnaba, chorąży kaliski (XIV w.). Barnaba, towarzysz św. Wojciecha w podróży misyjnej do Prus. Antoni Barnaba Jabłonowski, kasztelan krakowski (27 I 17324 IV 1799). Barnaba Gregorio Chiaramonti, papież Pius VII (14 IV 174020 VIII 1823).PRZYSLOWIA:Za duszę Barnaby i jego baby. Geneza imienie Barnaba pochodzenie.

Typowe błędy i pomyłki w pisowni imienia Barnaba: Branaba.

Drzewo genealogiczne BARNABA. Lista krewnych i najbliższa rodzina z akt osobowych: siostra Barnaba, brat Barnaba, wujek Barnaba, stryjek Barnaba, ciotka Barnaba, wnuk Barnaba, ojciec barnaba, matka Barnaba chrzestna. Szwagier Barnaba kuzyn. To tyle jeśli chodzi o stopień pokrewieństwa, a teraz możliwe zawody i wykształcenie: ksiądz Barnaba, magister inżynier BARNABA, profesor Barnaba, lekarz Barnaba doktor. Dodatkowo posiadamy zapisy: Pan Barnaba; Pani Barnaba; Panna Barnaba; Mężczyzna Barnaba; Kobieta Barnaba wdowa w archiwum danych. Nazwisko na wspak to Abanrab odwrotnie wyraz.

 • Spróbuj wejść na poniższe domeny, aby sprawdzić, czy zostały wykupione:
 • Strona internetowa: www.barnaba.com domena dla BARNABA;
 • Strona www: www.barnaba.pl domena dla BARNABA;
 • Strona internetowa: www.barnaba.com.pl domena dla BARNABA;
 • Strona www: www.barnaba.gov.pl domena dla BARNABA;
 • Strona internetowa: www.barnaba.de domena dla BARNABA;
 • Strona www: www.barnaba.ua domena dla BARNABA;
 • Strona internetowa: www.barnaba.info domena dla BARNABA;
 • Strona www: www.barnaba.org domena dla BARNABA.
 • Potencjalny adres mailowy, którym może się posługiwać:
 • Email barnaba@gmail.com;
 • Email barnaba@poczta.onet.pl;
 • Email barnaba@wp.pl;
 • Email barnaba@interia.eu;
 • Email barnaba@onet.eu;
 • Email barnaba@o2.pl;
 • Email barnaba@interia.pl.

Wszystkie imiona niż Barnaba męskie na Słownik B .

 • Dodano:
 • Autor: