greńczuk gombara gośkiewicz co to znaczy

Greńczuk, Gombara, Gośkiewicz, Gierszendorf, Gierało, Gardaczewska, Gradelewska, Gerowski