niekiewicz nawodciński co to znaczy

Niekiewicz, Nawodciński, Niegoworowa, Nepora, Niebudkowski, Nagoga, Niemierzyński, Nedej, Nikuć