xiężopolski xięski co to znaczy

Xiężopolski, Xięski, Xieżopolski, Xsiężopolska