Ichniewicz co to znaczy

Nazwisko: Ichniewicz. Ludzie o nazwisku Ichniewicz w Polsce

Nazwisko Ichniewicz

Pochodzenie Ichniewicz: od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


14 Polaków o nazwisku Ichniewicz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ichniewicz: Ichniewizc, Ichniewiczowi, Ichniewitz, Ichniewitz, Ichniewizc, Ihniewicz, Ichniewicza, Ichniewiczowie.




Napisz E-mail: ichniewicz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I