Idasz co to znaczy

Nazwisko: Idasz. Ludzie o nazwisku Idasz w Polsce

Nazwisko Idasz

Pochodzenie Idasz: od imienia Idzi, to zaś stanowi polską wersję imienia łacińskiego Aegidius. Do języka łacińskiego przeszło z języka greckiego, Aigidios, od agis, agidos ‘tarcza dębowa’. W Polsce imię znane od XII wieku. Formy na Id- mogły być także tworzone od imienia Ida, genetycznie germańskiego.


55 Polaków o nazwisku Idasz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Idasz: Idasza, Idaszowie.
Napisz E-mail: idasz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I