Idaszewski co to znaczy

Nazwisko: Idaszewski. Ludzie o nazwisku Idaszewski w Polsce

Nazwisko Idaszewski

Pochodzenie Idaszewski: od imienia Idzi, to zaś stanowi polską wersję imienia łacińskiego Aegidius. Do języka łacińskiego przeszło z języka greckiego, Aigidios, od agis, agidos ‘tarcza dębowa’. W Polsce imię znane od XII wieku. Formy na Id- mogły być także tworzone od imienia Ida, genetycznie germańskiego.


56 Polaków o nazwisku Idaszewski - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Idaszewski: Idaszewska, Idaszewcki, Idaszewcka, Idaszewdzka, Idaszewdzki, Idaszewscy, Idaszewksi, Idaszewskia, Idaszewskiowie.
Napisz E-mail: idaszewski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I