Idowski co to znaczy

Nazwisko: Idowski. Ludzie o nazwisku Idowski w Polsce

Nazwisko Idowski

Pochodzenie Idowski: od imienia Idzi, to zaś stanowi polską wersję imienia łacińskiego Aegidius. Do języka łacińskiego przeszło z języka greckiego, Aigidios, od agis, agidos ‘tarcza dębowa’. W Polsce imię znane od XII wieku. Formy na Id- mogły być także tworzone od imienia Ida, genetycznie germańskiego.


20 Polaków o nazwisku Idowski - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Idowski: Idowska, Idowcki, Idowcka, Idowdzka, Idowdzki, Idowscy, Idowksi, Idowskia, Idowskiowie.
Napisz E-mail: idowski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I