Iduś co to znaczy

Nazwisko: Iduś. Ludzie o nazwisku Iduś w Polsce

Nazwisko Iduś

Pochodzenie Iduś: od imienia Idzi, to zaś stanowi polską wersję imienia łacińskiego Aegidius. Do języka łacińskiego przeszło z języka greckiego, Aigidios, od agis, agidos ‘tarcza dębowa’. W Polsce imię znane od XII wieku. Formy na Id- mogły być także tworzone od imienia Ida, genetycznie germańskiego.


1 Polaków o nazwisku Iduś - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iduś: Iduśa, Iduśowie.
Napisz E-mail: idus@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I