Idziejczak co to znaczy

Nazwisko: Idziejczak. Ludzie o nazwisku Idziejczak w Polsce

Nazwisko Idziejczak

Pochodzenie Idziejczak: od imienia Idzi, to zaś stanowi polską wersję imienia łacińskiego Aegidius. Do języka łacińskiego przeszło z języka greckiego, Aigidios, od agis, agidos ‘tarcza dębowa’. W Polsce imię znane od XII wieku. Formy na Id- mogły być także tworzone od imienia Ida, genetycznie germańskiego.


63 Polaków o nazwisku Idziejczak - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Idziejczak: Idziejzcak, Idziejczowiak, Idziejczaka, Idziejczakowie.
Napisz E-mail: idziejczak@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I