Idzikiewicz co to znaczy

Nazwisko: Idzikiewicz. Ludzie o nazwisku Idzikiewicz w Polsce

Nazwisko Idzikiewicz

Pochodzenie Idzikiewicz: od imienia Idzi, to zaś stanowi polską wersję imienia łacińskiego Aegidius. Do języka łacińskiego przeszło z języka greckiego, Aigidios, od agis, agidos ‘tarcza dębowa’. W Polsce imię znane od XII wieku. Formy na Id- mogły być także tworzone od imienia Ida, genetycznie germańskiego.


48 Polaków o nazwisku Idzikiewicz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Idzikiewicz: Idzikiewizc, Idzikiewiczowi, Idzikiewitz, Idzikiewitz, Idzikiewizc, Idzikiewicza, Idzikiewiczowie.
Napisz E-mail: idzikiewicz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I