Idźkiewicz co to znaczy

Nazwisko: Idźkiewicz. Ludzie o nazwisku Idźkiewicz w Polsce

Nazwisko Idźkiewicz

Pochodzenie Idźkiewicz: od imienia Idzi, to zaś stanowi polską wersję imienia łacińskiego Aegidius. Do języka łacińskiego przeszło z języka greckiego, Aigidios, od agis, agidos ‘tarcza dębowa’. W Polsce imię znane od XII wieku. Formy na Id- mogły być także tworzone od imienia Ida, genetycznie germańskiego.


69 Polaków o nazwisku Idźkiewicz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Idźkiewicz: Idźkiewizc, Idźkiewiczowi, Idźkiewitz, Idźkiewitz, Idźkiewizc, Idźkiewicza, Idźkiewiczowie.
Napisz E-mail: idzkiewicz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I