Ignać co to znaczy

Nazwisko: Ignać. Ludzie o nazwisku Ignać w Polsce

Nazwisko Ignać

Pochodzenie Ignać: od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


1 Polaków o nazwisku Ignać - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ignać: Ignaća, Ignaćowie.
Napisz E-mail: ignac@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I