Ignacik co to znaczy

Nazwisko: Ignacik. Ludzie o nazwisku Ignacik w Polsce

Nazwisko Ignacik

Pochodzenie Ignacik: od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


208 Polaków o nazwisku Ignacik - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ignacik: Ignacika, Ignacikowie.
Napisz E-mail: ignacik@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I