Ignacki co to znaczy

Nazwisko: Ignacki. Ludzie o nazwisku Ignacki w Polsce

Nazwisko Ignacki

Pochodzenie Ignacki: od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


14 Polaków o nazwisku Ignacki - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ignacki: Ignaski, Ignaska, Ignadzki, Ignadzka, Ignacka, Ignaccy, Ignakci, Ignackia, Ignackiowie.
Napisz E-mail: ignacki@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I