Ignacyk co to znaczy

Nazwisko: Ignacyk. Ludzie o nazwisku Ignacyk w Polsce

Nazwisko Ignacyk

Pochodzenie Ignacyk: od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


161 Polaków o nazwisku Ignacyk - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ignacyk: Ignacyka, Ignacykowie.
Napisz E-mail: ignacyk@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I