Ignaczak co to znaczy

Nazwisko: Ignaczak. Ludzie o nazwisku Ignaczak w Polsce

Nazwisko Ignaczak

Pochodzenie Ignaczak: od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


3978 Polaków o nazwisku Ignaczak - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ignaczak: Ignazcak, Ignaczowiak, Ignaczaka, Ignaczakowie.
Napisz E-mail: ignaczak@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I