Ignaczek co to znaczy

Nazwisko: Ignaczek. Ludzie o nazwisku Ignaczek w Polsce

Nazwisko Ignaczek

Pochodzenie Ignaczek: od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


17 Polaków o nazwisku Ignaczek - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ignaczek: Ignazcek, Ignaczowiek, Ignaczeka, Ignaczekowie.
Napisz E-mail: ignaczek@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I