Ignaczenko co to znaczy

Nazwisko: Ignaczenko. Ludzie o nazwisku Ignaczenko w Polsce

Nazwisko Ignaczenko

Pochodzenie Ignaczenko: od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


0 Polaków o nazwisku Ignaczenko - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ignaczenko: Ignazcenko, Ignaczowienko, Ignaczenkoa, Ignaczenkoowie.
Napisz E-mail: ignaczenko@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I