Ignaczok co to znaczy

Nazwisko: Ignaczok. Ludzie o nazwisku Ignaczok w Polsce

Nazwisko Ignaczok

Pochodzenie Ignaczok: od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


0 Polaków o nazwisku Ignaczok - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ignaczok: Ignazcok, Ignaczowiok, Ignaczoka, Ignaczokowie.
Napisz E-mail: ignaczok@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I