Ignakiewicz co to znaczy

Nazwisko: Ignakiewicz. Ludzie o nazwisku Ignakiewicz w Polsce

Nazwisko Ignakiewicz

Pochodzenie Ignakiewicz: od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


5 Polaków o nazwisku Ignakiewicz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ignakiewicz: Ignakiewizc, Ignakiewiczowi, Ignakiewitz, Ignakiewitz, Ignakiewizc, Ignakiewicza, Ignakiewiczowie.
Napisz E-mail: ignakiewicz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I