Ignaszczak co to znaczy

Nazwisko: Ignaszczak. Ludzie o nazwisku Ignaszczak w Polsce

Nazwisko Ignaszczak

Pochodzenie Ignaszczak: od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


76 Polaków o nazwisku Ignaszczak - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ignaszczak: Ignaszzcak, Ignaszczowiak, Ignaszczaka, Ignaszczakowie.
Napisz E-mail: ignaszczak@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I