Ignaszczyk co to znaczy

Nazwisko: Ignaszczyk. Ludzie o nazwisku Ignaszczyk w Polsce

Nazwisko Ignaszczyk

Pochodzenie Ignaszczyk: od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


8 Polaków o nazwisku Ignaszczyk - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ignaszczyk: Ignaszzcyk, Ignaszczowiyk, Ignaszczyka, Ignaszczykowie.
Napisz E-mail: ignaszczyk@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I