Ignatczyk co to znaczy

Nazwisko: Ignatczyk. Ludzie o nazwisku Ignatczyk w Polsce

Nazwisko Ignatczyk

Pochodzenie Ignatczyk: od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


38 Polaków o nazwisku Ignatczyk - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ignatczyk: Ignatzcyk, Ignatczowiyk, Ignatczyka, Ignatczykowie.
Napisz E-mail: ignatczyk@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I