Ignateńko co to znaczy

Nazwisko: Ignateńko. Ludzie o nazwisku Ignateńko w Polsce

Nazwisko Ignateńko

Pochodzenie Ignateńko: od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


0 Polaków o nazwisku Ignateńko - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ignateńko: Ignateńkoa, Ignateńkoowie.
Napisz E-mail: ignatenko@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I