Ignaziewski co to znaczy

Nazwisko: Ignaziewski. Ludzie o nazwisku Ignaziewski w Polsce

Nazwisko Ignaziewski

Pochodzenie Ignaziewski: od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


1 Polaków o nazwisku Ignaziewski - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ignaziewski: Ignaziewska, Ignaziewcki, Ignaziewcka, Ignaziewdzka, Ignaziewdzki, Ignaziewscy, Ignaziewksi, Ignaziewskia, Ignaziewskiowie.
Napisz E-mail: ignaziewski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I