Ignerski co to znaczy

Nazwisko: Ignerski. Ludzie o nazwisku Ignerski w Polsce

Nazwisko Ignerski

Pochodzenie Ignerski: od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


30 Polaków o nazwisku Ignerski - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ignerski: Ignerska, Ignercki, Ignercka, Ignerdzka, Ignerdzki, Ignerscy, Ignerksi, Ignerskia, Ignerskiowie.
Napisz E-mail: ignerski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I