Ilczyszyn co to znaczy

Nazwisko: Ilczyszyn. Ludzie o nazwisku Ilczyszyn w Polsce

Nazwisko Ilczyszyn

Pochodzenie Ilczyszyn: od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.


404 Polaków o nazwisku Ilczyszyn - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ilczyszyn: Ilzcyszyn, Ilczowiyszyn, Ilczyszyna, Ilczyszynowie.
Napisz E-mail: ilczyszyn@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I