Ilikiewicz co to znaczy

Nazwisko: Ilikiewicz. Ludzie o nazwisku Ilikiewicz w Polsce

Nazwisko Ilikiewicz

Pochodzenie Ilikiewicz: od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.


0 Polaków o nazwisku Ilikiewicz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ilikiewicz: Ilikiewizc, Ilikiewiczowi, Ilikiewitz, Ilikiewitz, Ilikiewizc, Ilikiewicza, Ilikiewiczowie.
Napisz E-mail: ilikiewicz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I