Iliuczek co to znaczy

Nazwisko: Iliuczek. Ludzie o nazwisku Iliuczek w Polsce

Nazwisko Iliuczek

Pochodzenie Iliuczek: od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.


0 Polaków o nazwisku Iliuczek - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iliuczek: Iliuzcek, Iliuczowiek, Iliuczeka, Iliuczekowie.
Napisz E-mail: iliuczek@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I