Iljoszyk co to znaczy

Nazwisko: Iljoszyk. Ludzie o nazwisku Iljoszyk w Polsce

Nazwisko Iljoszyk

Pochodzenie Iljoszyk: od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.


1 Polaków o nazwisku Iljoszyk - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iljoszyk: Iljoszyka, Iljoszykowie.
Napisz E-mail: iljoszyk@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I