Iłonicz co to znaczy

Nazwisko: Iłonicz. Ludzie o nazwisku Iłonicz w Polsce

Nazwisko Iłonicz

Pochodzenie Iłonicz: od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.


1 Polaków o nazwisku Iłonicz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iłonicz: Iłonizc, Iłoniczowi, Iłonitz, Iłonitz, Iłonizc, Iłonicza, Iłoniczowie.
Napisz E-mail: ilonicz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I