Iluczek co to znaczy

Nazwisko: Iluczek. Ludzie o nazwisku Iluczek w Polsce

Nazwisko Iluczek

Pochodzenie Iluczek: od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.


10 Polaków o nazwisku Iluczek - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iluczek: Iluzcek, Iluczowiek, Iluczeka, Iluczekowie.
Napisz E-mail: iluczek@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I