Imasz co to znaczy

Nazwisko: Imasz. Ludzie o nazwisku Imasz w Polsce

Nazwisko Imasz

Pochodzenie Imasz: od imieć ‘mieć’, imać ‘chwytać’ lub od imion na Im-, typu Imisław.


38 Polaków o nazwisku Imasz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Imasz: Imasza, Imaszowie.
Napisz E-mail: imasz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I