Inatlewski co to znaczy

Nazwisko: Inatlewski. Ludzie o nazwisku Inatlewski w Polsce

Nazwisko Inatlewski

Pochodzenie Inatlewski: od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


23 Polaków o nazwisku Inatlewski - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Inatlewski: Inatlewska, Inatlewcki, Inatlewcka, Inatlewdzka, Inatlewdzki, Inatlewscy, Inatlewksi, Inatlewskia, Inatlewskiowie.
Napisz E-mail: inatlewski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I