Iniewski co to znaczy

Nazwisko: Iniewski. Ludzie o nazwisku Iniewski w Polsce

Nazwisko Iniewski

Pochodzenie Iniewski: od imienia Innocenty, to od łacińskiego Innocentius, to od innocens ‘niewinny, nieskalany’; w pochodnych może też od nazw osobowych na Juno-.


18 Polaków o nazwisku Iniewski - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iniewski: Iniewska, Iniewcki, Iniewcka, Iniewdzka, Iniewdzki, Iniewscy, Iniewksi, Iniewskia, Iniewskiowie.
Napisz E-mail: iniewski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I