Irczewski co to znaczy

Nazwisko: Irczewski. Ludzie o nazwisku Irczewski w Polsce

Nazwisko Irczewski

Pochodzenie Irczewski: od nazw osobowych na Ir-, typu Irena, Ireneusz, także ze starszego Jur-, Jer- z wtórnym przejściem w J(i)r-, może też od jer ‘gatunek ptaka’.


4 Polaków o nazwisku Irczewski - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Irczewski: Irzcewski, Irczowiewski, Irczewska, Irczewcki, Irczewcka, Irczewdzka, Irczewdzki, Irczewscy, Irczewksi, Irczewskia, Irczewskiowie.
Napisz E-mail: irczewski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I