Irczyc co to znaczy

Nazwisko: Irczyc. Ludzie o nazwisku Irczyc w Polsce

Nazwisko Irczyc

Pochodzenie Irczyc: od nazw osobowych na Ir-, typu Irena, Ireneusz, także ze starszego Jur-, Jer- z wtórnym przejściem w J(i)r-, może też od jer ‘gatunek ptaka’.


20 Polaków o nazwisku Irczyc - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Irczyc: Irzcyc, Irczowiyc, Irczyca, Irczycowie.
Napisz E-mail: irczyc@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I