Irzeciak co to znaczy

Nazwisko: Irzeciak. Ludzie o nazwisku Irzeciak w Polsce

Nazwisko Irzeciak

Pochodzenie Irzeciak: od imienia Jerzy. Greckie imię Georgios, to od georgós ‘rolnik’, przejmowane było przez języki słowiańskie w kilku postaciach. W staropolszczyźnie znane były formy Jerzy, Jura Jurg (za pośrednictwem języka niemieckiego), na Kresach Wschodnich Juryj.


1 Polaków o nazwisku Irzeciak - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Irzeciak: Irzeciaka, Irzeciakowie.
Napisz E-mail: irzeciak@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I