Irzmański co to znaczy

Nazwisko: Irzmański. Ludzie o nazwisku Irzmański w Polsce

Nazwisko Irzmański

Pochodzenie Irzmański: od imienia Herman. Imię, pochodzenia germańskiego, od heri ‘wojsko’ + mann ‘mąż’. W Polsce znane od XI wieku, notowane w formach Herman, Arman, Harman, Hermen, Harmen, Kerman, Erman praz w formach bardziej spolszczonych: Irzman, Hirzman, Urzman.


18 Polaków o nazwisku Irzmański - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Irzmański: Irzmańska, Irzmańcki, Irzmańcka, Irzmańdzka, Irzmańdzki, Irzmańscy, Irzmańksi, Irzmańskia, Irzmańskiowie.
Napisz E-mail: irzmanski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I