ajewicz co to znaczy

Nazwisko: Isajewicz. Ludzie o nazwisku Isajewicz w Polsce

Nazwisko Isajewicz

Pochodzenie Isajewicz: od imienia Izajasz. Imię znane w Polsce od XIII wieku, notowane jako Izajasz, Izaja, Ezajasz, Jezajasz, na Kresach Wschodnich Isaj, Isaja, pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Ješa’ jah ‘Jahwe jest zbawieniem’.


47 Polaków o nazwisku Isajewicz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Isajewicz: Isajewizc, Isajewiczowi, Isajewitz, Isajewitz, Isajewizc, Isajewicza, Isajewiczowie.
Napisz E-mail: isajewicz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I