maiłow co to znaczy

Nazwisko: Ismaiłow. Ludzie o nazwisku Ismaiłow w Polsce

Nazwisko Ismaiłow

Pochodzenie Ismaiłow: od imienia Ismaił, Izmaił, używanego w Cerkwi prawosławnej. Imię pochodzi od hebrajskiego Jišma’ el ‘Bóg słyszy, wysłuchuje’.


1 Polaków o nazwisku Ismaiłow - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ismaiłow: Ismaiłowa, Ismaiłowowie.
Napisz E-mail: ismailow@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I