sajewicz co to znaczy

Nazwisko: Issajewicz. Ludzie o nazwisku Issajewicz w Polsce

Nazwisko Issajewicz

Pochodzenie Issajewicz: od imienia Izajasz. Imię znane w Polsce od XIII wieku, notowane jako Izajasz, Izaja, Ezajasz, Jezajasz, na Kresach Wschodnich Isaj, Isaja, pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Ješa’ jah ‘Jahwe jest zbawieniem’.


9 Polaków o nazwisku Issajewicz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Issajewicz: Issajewizc, Issajewiczowi, Issajewitz, Issajewitz, Issajewizc, Issajewicza, Issajewiczowie.
Napisz E-mail: issajewicz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I