Iwacewicz co to znaczy

Nazwisko: Iwacewicz. Ludzie o nazwisku Iwacewicz w Polsce

Nazwisko Iwacewicz

Pochodzenie Iwacewicz: od imienia Jan. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehöhanan ‘Jahwe jest łaskawy’. W językach słowiańskich adaptowane jako Iwan, Jan. Forma Iwan we wczesnym średniowieczu znana w całej Polsce, później na Kresach Wschodnich. Postać Jan notowana od początku XIII wieku; także od iwa ‘wierzba’.


27 Polaków o nazwisku Iwacewicz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iwacewicz: Iwacewizc, Iwacewiczowi, Iwacewitz, Iwacewitz, Iwacewizc, Iwacewicza, Iwacewiczowie.
Napisz E-mail: iwacewicz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I