Iwamowski co to znaczy

Nazwisko: Iwamowski. Ludzie o nazwisku Iwamowski w Polsce

Nazwisko Iwamowski

Pochodzenie Iwamowski: od imienia Jan. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehöhanan ‘Jahwe jest łaskawy’. W językach słowiańskich adaptowane jako Iwan, Jan. Forma Iwan we wczesnym średniowieczu znana w całej Polsce, później na Kresach Wschodnich. Postać Jan notowana od początku XIII wieku; także od iwa ‘wierzba’.


1 Polaków o nazwisku Iwamowski - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iwamowski: Iwamowska, Iwamowcki, Iwamowcka, Iwamowdzka, Iwamowdzki, Iwamowscy, Iwamowksi, Iwamowskia, Iwamowskiowie.
Napisz E-mail: iwamowski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I