Iwańcz co to znaczy

Nazwisko: Iwańcz. Ludzie o nazwisku Iwańcz w Polsce

Nazwisko Iwańcz

Pochodzenie Iwańcz: od imienia Jan. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehöhanan ‘Jahwe jest łaskawy’. W językach słowiańskich adaptowane jako Iwan, Jan. Forma Iwan we wczesnym średniowieczu znana w całej Polsce, później na Kresach Wschodnich. Postać Jan notowana od początku XIII wieku.


38 Polaków o nazwisku Iwańcz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iwańcz: Iwańzc, Iwańczowi, Iwańcza, Iwańczowie.
Napisz E-mail: iwancz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I